Category Archives: ASEAN

#107 – ASEAN và chủ nghĩa đa phương khu vực mới

Nguồn: Sheldon W. Simon (2008). “ASEAN and the New Regional Multilateralism: The Long and Bumpy Road to Community”, in David Shambaugh & Michael Yahuda (eds), International Relations of Asia (Maryland: Rowman & Littlefield Publishers), pp. 195-214. Biên dịch: Đinh Nguyễn Lan Hương | … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại An ninh CA-TBD, ASEAN, Tranh chấp Biển Đông | Thẻ , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

#84 – Cân bằng thể chế và lý thuyết QHQT: Sự phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế và các chiến lược cân bằng quyền lực tại ĐNA

Nguồn: Kai He (2008). “Institutional Balancing and International Relations Theory: Economic Interdependence and Balance of Power Strategies in Southeast Asia”, European Journal of International Relations, Vol. 14, No. 3 pp. 489–518. Biên dịch & Hiệu đính: Nguyễn Thế Phương Download: Can … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại An ninh CA-TBD, ASEAN, Lý thuyết QHQT | Thẻ , , | %(count) bình luận

#61 – Wendt hội ngộ phương Đông: Văn hóa hợp tác và xung đột của ASEAN

Nguồn: Stefan Rother (2012). “Wendt meets East: ASEAN cultures of conflict and cooperation”, Cooperation and Conflict, Vol. 47, No.1, pp. 49–67. Biên dịch: Mai Chí Trung | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Download: Van hoa hop tac va xung dot cua … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại ASEAN, Lý thuyết QHQT | Thẻ , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

#57 – Giữa cân bằng quyền lực và cộng đồng: Tương lai hợp tác an ninh đa phương ở CA-TBD

Nguồn: G. John Ikenberry & Jitsuo Tsuchiyama (2002). “Between Balance of Power and Community: The Future of Multilateral Security Co-operation in the Asia – Pacific”, International Relations of the Asia Pacific, Vol 2., pp.69-94.>>PDF Biên dịch: Trương Thị Thanh Hiền … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại An ninh CA-TBD, ASEAN, Hoa Kỳ, Quân sự - Chiến lược | Thẻ , , , , , , | 3 phản hồi

#23 – Biển Đông: Dầu mỏ, những yêu sách trên biển, và cạnh tranh chiến lược Mỹ – Trung

Nguồn: Leszek Buszynski (2012). “The South China Sea: Oil, Maritime Claims, and U.S.–China Strategic Rivalry”, The Washington Quarterly, 35:2, 139-156. >>PDF Biên dịch: Nguyễn Thị Thanh Dung | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Download: Bien Dong Buszynski.pdf Nguy cơ xung đột … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại An ninh CA-TBD, ASEAN, Chính trị quốc tế, Hoa Kỳ, Quân sự - Chiến lược, Tranh chấp Biển Đông, Trung Quốc | Thẻ , , , | 5 phản hồi

#9 – Các quan điểm lý thuyết về quan hệ quốc tế ở Châu Á

Nguồn: Acharya, Amitav. “Theoretical Perspectives on International Relations in Asia”, in David Shambaugh & Michael Yahuda (eds), International Relations of Asia (Maryland: Rowman & Littlefield Publishers, 2008), pp. 57-82. Biên dịch và Hiệu đính: Nguyễn Hoàng Như Thanh Download: Theoretical Perspectives … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại An ninh CA-TBD, An ninh quốc tế, ASEAN, Chính trị quốc tế, Lý thuyết QHQT | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?