Category Archives: Chính trị học đại cương

#93 – So sánh chế độ tổng thống với chế độ đại nghị

Nguồn: Joseph W. Robbins, “Presidentialism versus Parliamentalism”, in John T. Ishiyama and Marijke Breuning (eds), 21st Century Political Science: A Reference Handbook, (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2011), pp. 177- 185. Biên dịch và Hiệu đính: Vũ Thị Hương Giang … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chính trị học đại cương, Chính trị quốc tế | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

#92 – Một số điều kiện xã hội tiên quyết của nền dân chủ: Sự phát triển kinh tế và tính chính danh chính trị

Nguồn: Seymour Martin Lipset (1959). “Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy”, The American Political Science Review, Vol. 53, No.1 (March), pp. 69-105.>>PDF Biên dịch: Đoàn Trương Hiên | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Download:  Mot so dieu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chính trị học đại cương, Chính trị quốc tế | Thẻ , , , , , | %(count) bình luận