Category Archives: Chính trị quốc tế

#108 – Thúc đẩy dân chủ trong vai trò một giá trị toàn cầu

Nguồn: Michael McFaul (2004). “Democracy Promotion as a World Value”, The Washington Quarterly, Vol. 28, No. 1, pp. 147-163. Biên dịch: Trần Thạch Thương Thương | Hiệu đính: Nguyễn Thị Nhung Download: Thuc day dan chu trong vai tro gia tri … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Các vấn đề toàn cầu, Chính trị quốc tế, Hoa Kỳ | Thẻ , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

#104 – Chủ nghĩa tự do và nền chính trị thế giới

Nguồn: Michael W. Doyle (1986). “Liberalism and World Politics”, The American Political Science Review, Vol. 80, No. 4 (Dec.), pp. 1151-1169.>>PDF Biên dịch: Phạm Trang Nhung | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Download: Chu nghia tu do va chinh tri the … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chính trị quốc tế, Kinh điển, Lý thuyết QHQT | Thẻ , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

#93 – So sánh chế độ tổng thống với chế độ đại nghị

Nguồn: Joseph W. Robbins, “Presidentialism versus Parliamentalism”, in John T. Ishiyama and Marijke Breuning (eds), 21st Century Political Science: A Reference Handbook, (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2011), pp. 177- 185. Biên dịch và Hiệu đính: Vũ Thị Hương Giang … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chính trị học đại cương, Chính trị quốc tế | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

#92 – Một số điều kiện xã hội tiên quyết của nền dân chủ: Sự phát triển kinh tế và tính chính danh chính trị

Nguồn: Seymour Martin Lipset (1959). “Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy”, The American Political Science Review, Vol. 53, No.1 (March), pp. 69-105.>>PDF Biên dịch: Đoàn Trương Hiên | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Download:  Mot so dieu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chính trị học đại cương, Chính trị quốc tế | Thẻ , , , , , | %(count) bình luận

#90 – Sử dụng và lạm dụng lịch sử: Trường hợp Munich, Việt Nam và Iraq

Nguồn: Jeffrey Record (2007). “The Use and Abuse of History: Munich, Vietnam and Iraq”, Survival: Global Politics and Strategy, Vol. 49, No.1, pp. 163-180. Biên dịch và Hiệu đính: Vũ Minh Đức Download: Su dung va lam dung lich su-Munich. Viet Nam … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chính trị quốc tế, Hoa Kỳ, Lịch sử | Thẻ , , | 2 phản hồi

#89 – Ngoại giao công chúng và sức mạnh mềm

Nguồn: Joseph S. Nye Jr. (2008). “Public Diplomacy and Soft Power”, The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 616, pp. 94-109. Biên dịch: Nguyễn Thị Hạnh | Hiệu đính: Phạm Thị Huyền Trang Download: Ngoai giao cong … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chính trị quốc tế | Thẻ , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

#85 – Độc tài, cách mạng và dân chủ: Ai Cập và tác động khu vực

Nguồn: Amin Saikal (2011). “Authoritarianism, revolution and democracy: Egypt and beyond”, Australian Journal of International Affairs, Vol. 65, No. 5, pp. 530-544. Biên dịch: Đào Anh Dũng | Hiệu đính: Nghiêm Hồng Sơn Download: Doc tai, cach mang va dan chu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chính trị quốc tế | Thẻ , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

#83 – Tù nhân của địa lý

Nguồn: Ricardo Hausmann (2001). “Prisoners of Geography”, Foreign Policy, No. 122 (Jan. – Feb.), pp. 44-53. Biên dịch: Dương Thanh Nga | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Download: Tu nhan cua dia ly.pdf Các chuyên gia phát triển kinh tế hứa … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Các vấn đề toàn cầu, Chính trị quốc tế | Thẻ , , , , | 4 phản hồi

#82 – Hiệu ứng CNN: Công cuộc tìm kiếm một lý thuyết truyền thông về quan hệ quốc tế

Nguồn: Etyan Gilboa (2005). “The CNN Effect: The Search for a Communication Theory of International Relations”, Political Communication, Vol. 22, pp. 27–44.>>PDF Biên dịch: Nguyễn Thị Ngân Khánh | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Download: Hieu ung CNN.pdf Bài viết này … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chính trị quốc tế | Thẻ , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

#81 – So sánh những cuộc nổi dậy của người Ả-rập: Những bài học năm 1989

Nguồn: Lucan Way (2011), “Comparing the Arab Revolts: The Lessons of 1989”, Journal of Democracy, Volume 22, Number 4, October 2011, pp. 13-23. Biên dịch: Phạm Văn Giang | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Download: Bai hoc nam 1989.pdf  “Mùa … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chính trị quốc tế | Thẻ , , , , | %(count) bình luận