Category Archives: Kinh điển

#104 – Chủ nghĩa tự do và nền chính trị thế giới

Nguồn: Michael W. Doyle (1986). “Liberalism and World Politics”, The American Political Science Review, Vol. 80, No. 4 (Dec.), pp. 1151-1169.>>PDF Biên dịch: Phạm Trang Nhung | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Download: Chu nghia tu do va chinh tri the … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chính trị quốc tế, Kinh điển, Lý thuyết QHQT | Thẻ , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

#69 – Cấu trúc vô chính phủ và cân bằng quyền lực

Nguồn: Kenneth N. Waltz (1979). “Anarchic Orders and Balances of Power” (Chapter 6) in K. N. Waltz,Theory of International Politics (Reading, Mass.: Addison-Wesley Pub. Co.), pp. 102-128. Biên dịch: Phạm Trang Nhung | Hiệu đính: Nguyễn Hoàng Như Thanh Download:  Cau truc … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Kinh điển, Lý thuyết QHQT, Phương pháp NCKH | Thẻ , , , | 4 phản hồi

#54 – Sự va chạm giữa các nền văn minh?

Nguồn: Samuel P. Huntington (1993). “The Clash of Civilizations?” Foreign Affairs, No. 72 (Summer), pp. 22-49.>>PDF Biên dịch: Lưu Ngọc Trâm | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Download: Su va cham giua cac nen van minh.pdf Hình thái tiếp theo … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại An ninh quốc tế, Kinh điển, Lịch sử | Thẻ , , , , | 7 phản hồi

#49 – Quyền lực chính trị

Nguồn: Hans J. Morgenthau (1948). “Political Power”, in H.J. Morgenthau, Politics among Nations: The Struggle for Power and Peace (New York, NY: Alfred A. Knopf), pp. 13-20. Biên dịch: Võ Hoàng Phương Nhung | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Download:  Quyen luc chinh tri.pdf I. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chính trị quốc tế, Kinh điển | Thẻ , , , , | 4 phản hồi

#37 – Tình trạng vô chính phủ là những gì các quốc gia tạo nên: Quá trình kiến tạo xã hội của chính trị cường quyền

Nguồn: Alexander Wendt (1992). “Anarchy is what States Make of it: The Social Construction of Power Politics”, International Organization, Vol. 46, No. 2 (Spring), pp. 391-425. >>PDF Biên dịch và Hiệu đính: Nguyễn Hoàng Như Thanh Download:  Tinh trang vo chinh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Kinh điển, Lý thuyết QHQT | Thẻ , , , | %(count) bình luận

#36 – Sự cáo chung của lịch sử?

Nguồn: Francis Fukuyama (1989). “The End of History?”, The National Interest, No. 16 (Summer), pp. 3-18. >>PDF Biên dịch: Nguyễn Phú Lợi | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Download: Su cao chung cua lich su.pdf Lời giới thiệu: Năm 1989, khi những … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chính trị quốc tế, Kinh điển, Lịch sử | Thẻ , , , , , | 2 phản hồi

#34 – Chính trị quốc tế: Một cách tiếp cận kép

Nguồn: Hans J. Morgenthau (1948). “International Politics: A Dual Approach”, in H.J. Morgenthau, Politics among Nations: The Struggle for Power and Peace (New York, NY: Alfred A. Knopf), pp. 3-9. Biên dịch: Cao Phương Ngọc | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Download: CTQT-mot cach … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chính trị quốc tế, Kinh điển | Thẻ , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

#32 – Chiến tranh là một công cụ của chính sách

Nguồn: Carl von Clausewitz (2007). “War is an Instrument of Policy”, in C. v. Clausewitz, On War, translated by Michael Howard & Peter Paret (Oxford: Oxford University Press), pp. 252-258. >>PDF Biên dịch: Phạm Trang Nhung | Hiệu đính: Lê … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại An ninh quốc tế, Chính trị quốc tế, Kinh điển, Quân sự - Chiến lược | Thẻ , , , , | 2 phản hồi

#27 – Nguồn gốc hành vi của Liên Xô

Nguồn: X (George F. Kennan) (1947), “The Sources of Soviet Conduct”, Foreign Affairs, No. 25 (July), pp. 566-582. >>PDF Biên dịch: Nguyễn Thị Hạnh | Hiệu đính: Bùi Hải Thiêm Download: Nguon goc hanh vi cua Lien Xo.pdf Lời giới thiệu: Năm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chính trị quốc tế, Hoa Kỳ, Kinh điển | Thẻ , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

#22 – Quy luật và Lý thuyết

Nguồn: Waltz, Kenneth N. (1979). “Laws and Theories” (Chapter 1) in K. N. Waltz, Theory of International Politics (Reading, Mass.: Addison-Wesley Pub. Co.), pp. 1-17. >>PDF Biên dịch: Nguyễn Hướng Đạo | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp, Nguyễn Võ Dân … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Kinh điển, Lý thuyết QHQT, Phương pháp NCKH | Thẻ , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?