Category Archives: Lịch sử kinh tế

#91 – Khủng hoảng nợ công Châu Âu

Nguồn: Philip R. Lane (2012). “The European Sovereign Debt Crisis”, Journal of Economic Perspectives, Vol. 26, No. 3 (Summer), pp. 49–68.>>PDF Biên dịch: Ninh Thị Thanh Hà | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp[1] Download: Khung hoang no cong chau Au.pdf Bài … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Kinh tế chính trị quốc tế, Lịch sử kinh tế | Thẻ , , , | %(count) bình luận

#80 – Bước ngoặt trong kinh tế học thế kỷ 20

Nguồn: Mark Skousen (2007). “A Turning Point in Twentieth-Century Economics” in M. Skousen, The Big Three in Economics: Adam Smith, Karl Marx, And John Maynard Keynes (New York: M.E.Sharpe), pp. 163-190. Biên dịch & Hiệu đính: Nguyễn Hoàng Hà Download: Buoc ngoat trong … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Kinh tế chính trị quốc tế, Lịch sử kinh tế | Thẻ , , , | 4 phản hồi

#78 – Quản trị kém có lợi cho phát triển hay không?

Nguồn: Sam Wilkin (2011). “Can Bad Governance be Good for Development?”, Survival: Global Politics and Strategy, Vol. 53, No. 1, pp. 61-76. Biên dịch: Nguyễn Thị Quỳnh | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Download: Quan tri kem co loi cho phat … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Kinh tế chính trị quốc tế, Lịch sử kinh tế | Thẻ , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

#52 – IMF: Phương thuốc hay tai họa?

Nguồn: Devesh Kapur (1998). “The IMF: A Cure or a Curse?” Foreign Policy, No. 111 (Summer), pp. 114-129.>>PDF Biên dịch: Trần Hương Phong | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Download: IMF Phuong thuoc hay tai hoa.pdf Bài liên quan: #11- Xử lý … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Kinh tế chính trị quốc tế, Lịch sử kinh tế | Thẻ , , , , | 2 phản hồi

#44 – John Maynard Keynes: Chủ nghĩa tư bản đối mặt với thách thức lớn nhất của nó

Nguồn: Mark Skousen (2007). “John Maynard Keynes: Capitalism Faces Its Greatest Challenge”, in M. Skousen, The Big Three in Economics: Adam Smith, Karl Marx, And John Maynard Keynes (New York: M.E.Sharpe), pp. 133-162. Biên dịch và Hiệu đính: Nguyễn Hoàng Hà Download: John … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Lịch sử kinh tế | Thẻ , , , | %(count) bình luận

#25- Tuyên ngôn của Adam Smith về cuộc cách mạng kinh tế năm 1776

Nguồn: Mark Skousen (2007). “Adam Smith Declares an Economic Revolution in 1776” (Chapter 1), in Mark Skousen, The Big Three in Economics: Adam Smith, Karl Marx, And John Maynard Keynes (New York: M.E.Sharpe), pp. 3-45. Biên dịch & Hiệu đính: … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Kinh tế chính trị quốc tế, Lịch sử kinh tế | Thẻ , , , | 4 phản hồi