Category Archives: Lý thuyết QHQT

#104 – Chủ nghĩa tự do và nền chính trị thế giới

Nguồn: Michael W. Doyle (1986). “Liberalism and World Politics”, The American Political Science Review, Vol. 80, No. 4 (Dec.), pp. 1151-1169.>>PDF Biên dịch: Phạm Trang Nhung | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Download: Chu nghia tu do va chinh tri the … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chính trị quốc tế, Kinh điển, Lý thuyết QHQT | Thẻ , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

#102 – Trở lại tương lai: Sự bất ổn tại Châu Âu sau Chiến tranh Lạnh (Phần 2)

Nguồn: John J. Mearsheimer (1990). “Back to the Future: Instability in Europe after the Cold War”, International Security, Vol. 15, No. 1. (Summer), pp. 5-56.>>PDF Biên dịch: Mạch Nguyễn Phương Uyên | Hiệu đính: Ngô Thị Thu Hương Download: Su bat … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại An ninh quốc tế, Lịch sử, Lý thuyết QHQT | Thẻ , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

#101 – Trở lại tương lai: Sự bất ổn tại Châu Âu sau Chiến tranh Lạnh (Phần 1)

Nguồn: John J. Mearsheimer (1990). “Back to the Future: Instability in Europe after the Cold War”, International Security, Vol. 15, No. 1. (Summer), pp. 5-56.>>PDF Biên dịch: Mạch Nguyễn Phương Uyên | Hiệu đính: Ngô Thị Thu Hương Download: Su bat … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại An ninh quốc tế, Lịch sử, Lý thuyết QHQT | Thẻ , , , , | %(count) bình luận

#84 – Cân bằng thể chế và lý thuyết QHQT: Sự phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế và các chiến lược cân bằng quyền lực tại ĐNA

Nguồn: Kai He (2008). “Institutional Balancing and International Relations Theory: Economic Interdependence and Balance of Power Strategies in Southeast Asia”, European Journal of International Relations, Vol. 14, No. 3 pp. 489–518. Biên dịch & Hiệu đính: Nguyễn Thế Phương Download: Can … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại An ninh CA-TBD, ASEAN, Lý thuyết QHQT | Thẻ , , | %(count) bình luận

#72 – Phê bình lý thuyết chiến tranh đánh lạc hướng

Nguồn: Jack S. Levy, “The Diversionary Theory of War” (Chapter 11), in Manus I. Midlarsky (ed.), Handbook of War Studies (Boston: Unwin Hyman, 1989), pp. 259-288. Biên dịch: Lê Thùy Trang | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Download: Phe binh ly … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại An ninh quốc tế, Lý thuyết QHQT | Thẻ , , , , | %(count) bình luận

#69 – Cấu trúc vô chính phủ và cân bằng quyền lực

Nguồn: Kenneth N. Waltz (1979). “Anarchic Orders and Balances of Power” (Chapter 6) in K. N. Waltz,Theory of International Politics (Reading, Mass.: Addison-Wesley Pub. Co.), pp. 102-128. Biên dịch: Phạm Trang Nhung | Hiệu đính: Nguyễn Hoàng Như Thanh Download:  Cau truc … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Kinh điển, Lý thuyết QHQT, Phương pháp NCKH | Thẻ , , , | 4 phản hồi

#61 – Wendt hội ngộ phương Đông: Văn hóa hợp tác và xung đột của ASEAN

Nguồn: Stefan Rother (2012). “Wendt meets East: ASEAN cultures of conflict and cooperation”, Cooperation and Conflict, Vol. 47, No.1, pp. 49–67. Biên dịch: Mai Chí Trung | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Download: Van hoa hop tac va xung dot cua … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại ASEAN, Lý thuyết QHQT | Thẻ , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

#58 – Dân chủ có đem lại hòa bình hay không?

Nguồn: James Lee Ray (1998). “Does Democracy Cause Peace?” Annual Review of Political Science, No.1, pp. 27-46. Biên dịch: Trần Tường Vy | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Download: Dan chu co dem lai hoa binh hay khong.pdf Tóm tắt Quan … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại An ninh quốc tế, Lý thuyết QHQT | Thẻ , , , , , , | 4 phản hồi

#41 – Chủ nghĩa hiện thực tân cổ điển và các lý thuyết về chính sách đối ngoại

Nguồn: Gideon Rose (1998). “Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy”,* World Politics, Vol. 51, No. 1 (Oct.), pp. 144-172. >>PDF Biên dịch: Nguyễn Thị Ngọc Ánh | Hiệu đính: Trương Minh Huy Vũ Download:  CNHT tan co dien va ly … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chính trị quốc tế, Hoa Kỳ, Lý thuyết QHQT | Thẻ , , , , | 2 phản hồi

#37 – Tình trạng vô chính phủ là những gì các quốc gia tạo nên: Quá trình kiến tạo xã hội của chính trị cường quyền

Nguồn: Alexander Wendt (1992). “Anarchy is what States Make of it: The Social Construction of Power Politics”, International Organization, Vol. 46, No. 2 (Spring), pp. 391-425. >>PDF Biên dịch và Hiệu đính: Nguyễn Hoàng Như Thanh Download:  Tinh trang vo chinh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Kinh điển, Lý thuyết QHQT | Thẻ , , , | %(count) bình luận