Category Archives: Phương pháp NCKH

#69 – Cấu trúc vô chính phủ và cân bằng quyền lực

Nguồn: Kenneth N. Waltz (1979). “Anarchic Orders and Balances of Power” (Chapter 6) in K. N. Waltz,Theory of International Politics (Reading, Mass.: Addison-Wesley Pub. Co.), pp. 102-128. Biên dịch: Phạm Trang Nhung | Hiệu đính: Nguyễn Hoàng Như Thanh Download:  Cau truc … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Kinh điển, Lý thuyết QHQT, Phương pháp NCKH | Thẻ , , , | 4 phản hồi

#22 – Quy luật và Lý thuyết

Nguồn: Waltz, Kenneth N. (1979). “Laws and Theories” (Chapter 1) in K. N. Waltz, Theory of International Politics (Reading, Mass.: Addison-Wesley Pub. Co.), pp. 1-17. >>PDF Biên dịch: Nguyễn Hướng Đạo | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp, Nguyễn Võ Dân … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Kinh điển, Lý thuyết QHQT, Phương pháp NCKH | Thẻ , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

#21 – Thời kỳ khó khăn và sụp đổ chế độ: Phản ứng của chế độ chuyên chế với suy thoái kinh tế

Nguồn: Dag Tanneberg, Christoph Stefes & Wolfgang Merkel (2013). “Hard times and regime failure: autocratic responses to economic downturns”, Contemporary Politics, 19:1, 115-129. Biên dịch: Phạm Thị Kim Ngân | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Download: Thoi ky kho khan va … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chính trị quốc tế, Phương pháp NCKH | Thẻ , , , , , | %(count) bình luận