Tag Archives: Carl von Clausewitz

#32 – Chiến tranh là một công cụ của chính sách

Nguồn: Carl von Clausewitz (2007). “War is an Instrument of Policy”, in C. v. Clausewitz, On War, translated by Michael Howard & Peter Paret (Oxford: Oxford University Press), pp. 252-258. >>PDF Biên dịch: Phạm Trang Nhung | Hiệu đính: Lê … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại An ninh quốc tế, Chính trị quốc tế, Kinh điển, Quân sự - Chiến lược | Thẻ , , , , | 2 phản hồi