Tag Archives: chủ nghĩa hiện thực

#102 – Trở lại tương lai: Sự bất ổn tại Châu Âu sau Chiến tranh Lạnh (Phần 2)

Nguồn: John J. Mearsheimer (1990). “Back to the Future: Instability in Europe after the Cold War”, International Security, Vol. 15, No. 1. (Summer), pp. 5-56.>>PDF Biên dịch: Mạch Nguyễn Phương Uyên | Hiệu đính: Ngô Thị Thu Hương Download: Su bat … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại An ninh quốc tế, Lịch sử, Lý thuyết QHQT | Thẻ , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

#101 – Trở lại tương lai: Sự bất ổn tại Châu Âu sau Chiến tranh Lạnh (Phần 1)

Nguồn: John J. Mearsheimer (1990). “Back to the Future: Instability in Europe after the Cold War”, International Security, Vol. 15, No. 1. (Summer), pp. 5-56.>>PDF Biên dịch: Mạch Nguyễn Phương Uyên | Hiệu đính: Ngô Thị Thu Hương Download: Su bat … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại An ninh quốc tế, Lịch sử, Lý thuyết QHQT | Thẻ , , , , | %(count) bình luận

#27 – Nguồn gốc hành vi của Liên Xô

Nguồn: X (George F. Kennan) (1947), “The Sources of Soviet Conduct”, Foreign Affairs, No. 25 (July), pp. 566-582. >>PDF Biên dịch: Nguyễn Thị Hạnh | Hiệu đính: Bùi Hải Thiêm Download: Nguon goc hanh vi cua Lien Xo.pdf Lời giới thiệu: Năm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chính trị quốc tế, Hoa Kỳ, Kinh điển | Thẻ , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

#7 – Cuộc đối thoại ở Melos

Nguồn: Thucydides, “The Melian Dialogue”, History of the Peloponnesian War (Harmondsworth: Penguin Classics, 1954), pp. 400-408. Biên dịch và Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Download: The Melian dialogue Lời giới thiệu: Cuốn sách Lịch sử cuộc Chiến tranh Peloponnesse của Thucydides … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại An ninh quốc tế, Kinh điển, Lý thuyết QHQT | Thẻ , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?