Tag Archives: Chủ nghĩa tự do

#104 – Chủ nghĩa tự do và nền chính trị thế giới

Nguồn: Michael W. Doyle (1986). “Liberalism and World Politics”, The American Political Science Review, Vol. 80, No. 4 (Dec.), pp. 1151-1169.>>PDF Biên dịch: Phạm Trang Nhung | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Download: Chu nghia tu do va chinh tri the … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chính trị quốc tế, Kinh điển, Lý thuyết QHQT | Thẻ , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

#36 – Sự cáo chung của lịch sử?

Nguồn: Francis Fukuyama (1989). “The End of History?”, The National Interest, No. 16 (Summer), pp. 3-18. >>PDF Biên dịch: Nguyễn Phú Lợi | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Download: Su cao chung cua lich su.pdf Lời giới thiệu: Năm 1989, khi những … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chính trị quốc tế, Kinh điển, Lịch sử | Thẻ , , , , , | 2 phản hồi

#2 – Ba tư tưởng về kinh tế chính trị

Nguồn: Gilpin, Robert. “Three Ideologies of Political Economy” (Chapter 2), in R. Gilpin, The Political Economy of International Relations (Princeton University Press, 1987), pp. 25-64. Biên dịch: Hoàng Thanh Hằng | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Download: Ba tu tuong ve … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Kinh tế chính trị quốc tế, Lý thuyết QHQT | Thẻ , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?