Tag Archives: Cold War History

#94 – Nhân tố Mỹ: Trung – Mỹ xích lại gần nhau và thái độ của TQ đối với Chiến tranh Việt Nam, 1968-72

Nguồn: Chris Connolly (2005). “The American Factor: Sino-American Rapprochement and Chinese Attitudes to the Vietnam War, 1968–72”, Cold War History, Vol. 5, No. 4, pp. 501-527. Biên dịch: Trần Hương Phong | Hiệu đính: Vương Thảo Vy Download: Trung My xich … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Lịch sử, Trung Quốc, Việt Nam | Thẻ , , , , | %(count) bình luận

#59 – Yếu tố kinh tế trong rạn nứt quan hệ Việt – Trung giai đoạn 1972-75

Nguồn: Kosal Path (2011). “The Economic Factor in the Sino-Vietnamese Split, 1972–75: An Analysis of Vietnamese Archival Sources, Cold War History, 11:4, 519-555. Biên dịch & Hiệu đính: Nguyễn Thị Bảo Trân Download: Yeu to kinh te trong ran nut QH … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Lịch sử, Trung Quốc, Việt Nam | Thẻ , , , | 4 phản hồi

#46 – “Chủ nghĩa xét lại” ở Việt Nam DCCH: Bằng chứng mới từ kho tư liệu Đông Đức

Nguồn: Martin Grossheim (2005). “Revisionism’ in the Democratic Republic of Vietnam: New Evidence from the East German Archives”, Cold War History, 5:4, 451-477. Biên dịch: Nguyễn Thị Thắm | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Download: Chu nghia xet lai o Viet … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Lịch sử, Việt Nam | Thẻ , , , , | 4 phản hồi