Tag Archives: Francis Fukuyama

#36 – Sự cáo chung của lịch sử?

Nguồn: Francis Fukuyama (1989). “The End of History?”, The National Interest, No. 16 (Summer), pp. 3-18. >>PDF Biên dịch: Nguyễn Phú Lợi | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Download: Su cao chung cua lich su.pdf Lời giới thiệu: Năm 1989, khi những … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chính trị quốc tế, Kinh điển, Lịch sử | Thẻ , , , , , | 2 phản hồi