Tag Archives: Hao Duy Phan

#51 – Bồi thường cho nạn nhân bị xâm phạm nhân quyền nghiêm trọng: Trường hợp Campuchia

Nguồn: Hao Duy Phan, “Reparations to Victims of Gross Human Rights Violations: The Case of Cambodia”, East Asia Law Review, Vol 4,  pp. 277-298.>>PDF Biên dịch: Nguyễn Thị Thanh Hà | Hiệu đính: Lê Thanh Tùng Download: Boi thuong nan nhan … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Luật pháp quốc tế | Thẻ , , , , | 4 phản hồi