Tag Archives: International Relations of Asia

#107 – ASEAN và chủ nghĩa đa phương khu vực mới

Nguồn: Sheldon W. Simon (2008). “ASEAN and the New Regional Multilateralism: The Long and Bumpy Road to Community”, in David Shambaugh & Michael Yahuda (eds), International Relations of Asia (Maryland: Rowman & Littlefield Publishers), pp. 195-214. Biên dịch: Đinh Nguyễn Lan Hương | … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại An ninh CA-TBD, ASEAN, Tranh chấp Biển Đông | Thẻ , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

#45 – Vai trò của Trung Quốc ở Châu Á

Nguồn: Philip C. Saunders (2008). “China’s Role in Asia”, in David Shambaugh & Michael Yahuda (eds), International Relations of Asia (Maryland: Rowman & Littlefield Publishers), pp. 127-149.>>PDF Biên dịch: Hoàng Thu Trang | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Download: Vai tro cua TQ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại An ninh CA-TBD, Chính trị quốc tế, Trung Quốc | Thẻ , , , | 2 phản hồi

#20 – Nhật Bản trong lòng Châu Á

Nguồn: Green, Michael (2008). “Japan in Asia”, in David Shambaugh & Michael Yahuda (eds), International Relations of Asia (Maryland: Rowman & Littlefield Publishers), pp. 170-191. Biên dịch: Đinh Nguyễn Lan Hương | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Download: Nhat Ban trong long Chau … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại An ninh CA-TBD, Chính trị quốc tế | Thẻ , , , , , , | %(count) bình luận

#9 – Các quan điểm lý thuyết về quan hệ quốc tế ở Châu Á

Nguồn: Acharya, Amitav. “Theoretical Perspectives on International Relations in Asia”, in David Shambaugh & Michael Yahuda (eds), International Relations of Asia (Maryland: Rowman & Littlefield Publishers, 2008), pp. 57-82. Biên dịch và Hiệu đính: Nguyễn Hoàng Như Thanh Download: Theoretical Perspectives … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại An ninh CA-TBD, An ninh quốc tế, ASEAN, Chính trị quốc tế, Lý thuyết QHQT | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?