Tag Archives: Joseph Nye

#105 – Sự thất bại của chiến lược an ninh tập thể và Thế chiến II

Nguồn: Joseph S. Nye (2007). “The Failure of Collective Security and World War II” (Chapter 4), in Joseph S. Nye, Understanding International Conflicts (New York: Longman), pp. 87-114. Biên dịch & Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Download: That bai an ninh tap the va … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại An ninh quốc tế, Lịch sử | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

#89 – Ngoại giao công chúng và sức mạnh mềm

Nguồn: Joseph S. Nye Jr. (2008). “Public Diplomacy and Soft Power”, The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 616, pp. 94-109. Biên dịch: Nguyễn Thị Hạnh | Hiệu đính: Phạm Thị Huyền Trang Download: Ngoai giao cong … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chính trị quốc tế | Thẻ , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

#68 – Sức mạnh của Mỹ và Trung Quốc sau khủng hoảng tài chính

Nguồn: Joseph S. Nye Jr (2010). “American and Chinese Power after the Financial Crisis”, The Washington Quarterly, Vol. 33, No. 4, pp. 143-153.>>PDF Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Ngân | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Download: Suc manh My va TQ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chính trị quốc tế, Hoa Kỳ, Trung Quốc | Thẻ , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

#47 – Cân bằng quyền lực và Chiến tranh thế giới lần thứ nhất

Nguồn: Joseph S. Nye (2007). “Balance of Power and World War I” (Chapter 3), in Joseph S. Nye, Understanding International Conflicts (New York: Longman), pp. 59-86. Biên dịch & Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Download:  Can bang quyen luc va CTTG lan thu nhat.pdf … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại An ninh quốc tế, Chính trị quốc tế, Lịch sử | Thẻ , , | 3 phản hồi

#30 – Thực thi sức mạnh mềm

Nguồn: Joseph S. Nye (2004). “Wielding Soft Power” (Chapter 4) in J.S. Nye, Soft Power: The Means to Success in World Politics (New York: PublicAffairs), pp. 99-126. Biên dịch: Lê Vĩnh Trương | Hiệu đính: Giáp Văn Dương Download: Thuc thi suc manh mem.pdf … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chính trị quốc tế, Hoa Kỳ | Thẻ , , , , , | 2 phản hồi

#19 – Nguồn gốc những xung đột lớn trong thế kỷ 20

Nguồn: Nye, Joseph S. (2007). “Origins of the Great Twentieth-Century Conflicts?” (Chapter 2), in Joseph S. Nye, Understanding International Conflicts (New York: Longman), pp. 33-58. Biên dịch: Trần Nguyên Khang, Lê Hồng Hiệp | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Download: Nguon goc nhung … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại An ninh quốc tế, Chính trị quốc tế, Lý thuyết QHQT | Thẻ , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

#12 – Bản chất đang thay đổi của quyền lực

Nguồn: Nye, Joseph S. “The Changing Nature of Power” (Chapter 1) in J.S. Nye, Soft Power: The Means to Success in World Politics (New York: PublicAffairs, 2004), pp. 1-32. Biên dịch: Vũ Trọng Cương | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Download: The Changing Nature of … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại An ninh quốc tế, Chính trị quốc tế, Hoa Kỳ | Thẻ , , , , , , | 2 phản hồi

#4 – Có hay không một logic trường tồn về xung đột trong chính trị quốc tế?

Nguồn: Nye, Joseph S., “Is There an Enduring Logic of Conflict in World Politics?” (Chapter 1), in Understanding International Conflicts (New York: Longman, 2007), pp. 1-32. Biên dịch: Hoàng Cẩm Thanh | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Download: Understanding Intl Conflicts … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại An ninh quốc tế, Chính trị quốc tế, Lịch sử, Lý thuyết QHQT | Thẻ , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

#3 – Các nguồn sức mạnh mềm của Mỹ

Nguồn: Nye, Joseph S. “Sources of American Soft Power”, Chương 2 trong J.S. Nye, Soft Power: The Means to Success in World Politics (New York: PublicAffairs, 2004), pp. 33-72. Biên dịch & Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Download: Soft Power The Means to Success – Chuong 2 … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chính trị quốc tế, Hoa Kỳ | Thẻ , , , , , , | 2 phản hồi