Tag Archives: Lê Thị Thu Hiền

#66 – Trung Quốc, Bắc Triều Tiên và vấn đề phổ biến vũ khí hạt nhân

Nguồn: Thomas Plant & Ben Rhode (2013). “China, North Korea and the Spread of Nuclear Weapons”, Survival: Global Politics and Strategy, Vol. 55, No. 2, pp. 61-80. Biên dịch: Lê Thị Thu Hiền | Hiệu đính: Lâm Vũ Download: TQ, BTT … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại An ninh CA-TBD, Các vấn đề toàn cầu, Trung Quốc | Thẻ , , , , | 3 phản hồi