Tag Archives: Nghiêm Hồng Sơn

#85 – Độc tài, cách mạng và dân chủ: Ai Cập và tác động khu vực

Nguồn: Amin Saikal (2011). “Authoritarianism, revolution and democracy: Egypt and beyond”, Australian Journal of International Affairs, Vol. 65, No. 5, pp. 530-544. Biên dịch: Đào Anh Dũng | Hiệu đính: Nghiêm Hồng Sơn Download: Doc tai, cach mang va dan chu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chính trị quốc tế | Thẻ , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

#64 – Hoa Kỳ, Trung Quốc và bẫy Thucydides

Nguồn: Robert B. Zoellick (2013). “U.S., China and Thucydides”, The National Interests, (July/August 2013). Biên dịch: Bùi Đức Sơn | Hiệu đính: Nghiêm Hồng Sơn Download: Hoa Ky, TQ va bay Thucydides.pdf TRONG THỜI GIAN thăm Hoa Kỳ năm ngoái, chủ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại An ninh CA-TBD, Hoa Kỳ, Trung Quốc | Thẻ , , , | 6 phản hồi