Tag Archives: Nguyễn Hoàng Mỹ Phương

#100 – Quốc tế hóa đồng Nhân dân tệ dưới góc nhìn kinh tế chính trị

Nguồn: Hyoung-kyu Chey (2013). “Can the Renminbi Rise as a Global Currency? The Political Economy of Currency Internationalization”, Asian Survey, Vol. 53, No. 2 (March/April), pp. 348-368. Biên dịch: Hà Thị Thu Hà | Hiệu đính: Nguyễn Hoàng Mỹ Phương … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Kinh tế chính trị quốc tế, Trung Quốc | Thẻ , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

#74 – Miến Điện mở cửa: Cơ hội cho các nhà dân chủ

Nguồn: Min Zin & Brian Joseph (2012). “The Opening in Burma: The Democrats’ Opportunity”, Journal of Democracy, Volume 23, Number 4 (October), pp. 104-119. Biên dịch: Phạm Thị Trang | Hiệu đính: Nguyễn Hoàng Mỹ Phương Download: Mien Dien mo cua Co … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chính trị quốc tế | Thẻ , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

#39 – Chiến lược Hiệp định Thương mại Tự do của Trung Quốc

Nguồn: Guoyou Song & Wen Jin Yuan (2012). “China’s Free Trade Agreement Strategies”, The Washington Quarterly,  35:4, pp. 107-119. >>PDF Biên dịch và Hiệu đính: Nguyễn Hoàng Mỹ Phương Download: Chien luoc FTA cua Trung Quoc.pdf Hiệp định Đối tác xuyên Thái … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Kinh tế chính trị quốc tế, Trung Quốc | Thẻ , , , , | 4 phản hồi