Tag Archives: Nguyễn Thị Hạnh

#89 – Ngoại giao công chúng và sức mạnh mềm

Nguồn: Joseph S. Nye Jr. (2008). “Public Diplomacy and Soft Power”, The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 616, pp. 94-109. Biên dịch: Nguyễn Thị Hạnh | Hiệu đính: Phạm Thị Huyền Trang Download: Ngoai giao cong … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chính trị quốc tế | Thẻ , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

#27 – Nguồn gốc hành vi của Liên Xô

Nguồn: X (George F. Kennan) (1947), “The Sources of Soviet Conduct”, Foreign Affairs, No. 25 (July), pp. 566-582. >>PDF Biên dịch: Nguyễn Thị Hạnh | Hiệu đính: Bùi Hải Thiêm Download: Nguon goc hanh vi cua Lien Xo.pdf Lời giới thiệu: Năm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chính trị quốc tế, Hoa Kỳ, Kinh điển | Thẻ , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?