Tag Archives: Nguyễn Võ Dân Sinh

#35 – Thế lưỡng nan an ninh và xung đột sắc tộc

Nguồn: Barry A. Posen (1993). “The Security Dilemma and Ethnic Conflict”, Survival, Vol. 35, No. 1 (Spring), pp. 27-47. Biên dịch: Phan Đoàn Hoài Trinh | Hiệu đính: Nguyễn Võ Dân Sinh Download: The luong nan an ninh &xung dot sac … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại An ninh quốc tế, Các vấn đề toàn cầu, Chính trị quốc tế, Lý thuyết QHQT | Thẻ , , , , | %(count) bình luận

#22 – Quy luật và Lý thuyết

Nguồn: Waltz, Kenneth N. (1979). “Laws and Theories” (Chapter 1) in K. N. Waltz, Theory of International Politics (Reading, Mass.: Addison-Wesley Pub. Co.), pp. 1-17. >>PDF Biên dịch: Nguyễn Hướng Đạo | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp, Nguyễn Võ Dân … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Kinh điển, Lý thuyết QHQT, Phương pháp NCKH | Thẻ , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?