Tag Archives: Politics among Nations

#49 – Quyền lực chính trị

Nguồn: Hans J. Morgenthau (1948). “Political Power”, in H.J. Morgenthau, Politics among Nations: The Struggle for Power and Peace (New York, NY: Alfred A. Knopf), pp. 13-20. Biên dịch: Võ Hoàng Phương Nhung | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Download:  Quyen luc chinh tri.pdf I. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chính trị quốc tế, Kinh điển | Thẻ , , , , | 4 phản hồi

#34 – Chính trị quốc tế: Một cách tiếp cận kép

Nguồn: Hans J. Morgenthau (1948). “International Politics: A Dual Approach”, in H.J. Morgenthau, Politics among Nations: The Struggle for Power and Peace (New York, NY: Alfred A. Knopf), pp. 3-9. Biên dịch: Cao Phương Ngọc | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Download: CTQT-mot cach … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chính trị quốc tế, Kinh điển | Thẻ , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?