Tag Archives: quyền lực mềm

#89 – Ngoại giao công chúng và sức mạnh mềm

Nguồn: Joseph S. Nye Jr. (2008). “Public Diplomacy and Soft Power”, The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 616, pp. 94-109. Biên dịch: Nguyễn Thị Hạnh | Hiệu đính: Phạm Thị Huyền Trang Download: Ngoai giao cong … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chính trị quốc tế | Thẻ , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

#75 – Quyền lực mềm Trung Quốc: Các tranh luận, nguồn lực và triển vọng

Nguồn: Young Nam Cho & Jong Ho Jeong (2008). “China’s Soft Power: Discussions, Resources, and Prospects”, Asian Survey, Vol. 48, No. 3 (May/June), pp.453-472. Biên dịch: Trần Thị Thục Huyền | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Download: Quyen luc mem … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Trung Quốc | Thẻ , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

#68 – Sức mạnh của Mỹ và Trung Quốc sau khủng hoảng tài chính

Nguồn: Joseph S. Nye Jr (2010). “American and Chinese Power after the Financial Crisis”, The Washington Quarterly, Vol. 33, No. 4, pp. 143-153.>>PDF Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Ngân | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Download: Suc manh My va TQ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chính trị quốc tế, Hoa Kỳ, Trung Quốc | Thẻ , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

#62 – Ngoại giao công chúng và sự trỗi dậy của quyền lực mềm Trung Quốc

Nguồn: Yiwei Wang (2008). “Public Diplomacy and the Rise of Chinese Soft Power”, The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 616, pp. 257-273. Biên dịch: Nguyễn Thị Kiều Phương | Hiệu đính: Nguyễn Thành Trung Download: Ngoai … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Trung Quốc | Thẻ , , , , | 5 phản hồi

#30 – Thực thi sức mạnh mềm

Nguồn: Joseph S. Nye (2004). “Wielding Soft Power” (Chapter 4) in J.S. Nye, Soft Power: The Means to Success in World Politics (New York: PublicAffairs), pp. 99-126. Biên dịch: Lê Vĩnh Trương | Hiệu đính: Giáp Văn Dương Download: Thuc thi suc manh mem.pdf … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chính trị quốc tế, Hoa Kỳ | Thẻ , , , , , | 2 phản hồi

#12 – Bản chất đang thay đổi của quyền lực

Nguồn: Nye, Joseph S. “The Changing Nature of Power” (Chapter 1) in J.S. Nye, Soft Power: The Means to Success in World Politics (New York: PublicAffairs, 2004), pp. 1-32. Biên dịch: Vũ Trọng Cương | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Download: The Changing Nature of … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại An ninh quốc tế, Chính trị quốc tế, Hoa Kỳ | Thẻ , , , , , , | 2 phản hồi

#3 – Các nguồn sức mạnh mềm của Mỹ

Nguồn: Nye, Joseph S. “Sources of American Soft Power”, Chương 2 trong J.S. Nye, Soft Power: The Means to Success in World Politics (New York: PublicAffairs, 2004), pp. 33-72. Biên dịch & Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Download: Soft Power The Means to Success – Chuong 2 … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chính trị quốc tế, Hoa Kỳ | Thẻ , , , , , , | 2 phản hồi