Tag Archives: Trần Thạch Thương Thương

#108 – Thúc đẩy dân chủ trong vai trò một giá trị toàn cầu

Nguồn: Michael McFaul (2004). “Democracy Promotion as a World Value”, The Washington Quarterly, Vol. 28, No. 1, pp. 147-163. Biên dịch: Trần Thạch Thương Thương | Hiệu đính: Nguyễn Thị Nhung Download: Thuc day dan chu trong vai tro gia tri … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Các vấn đề toàn cầu, Chính trị quốc tế, Hoa Kỳ | Thẻ , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

#14 – Đảm bảo an ninh năng lượng

Nguồn: Yergin, Daniel (2006). “Ensuring Energy Security”, Foreign Affairs, Vol. 85, No. 2 (Mar – Apr), pp. 69-82. >>PDF Biên dịch: Trần Thạch Thương Thương | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Download: Ensuring energy security Câu hỏi cũ, đáp án mới … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại An ninh quốc tế, Kinh tế chính trị quốc tế | Thẻ , , , , | 2 phản hồi