Tag Archives: Trần Thị Diệu

#70 – Hãy suy nghĩ lại: Vấn đề chủ quyền

Nguồn: Stephen D. Krasner (2001). “Think Again: Sovereignty”, Foreign Policy, No. 122 (Jan. – Feb.), pp. 20-29. Biên dịch: Trần Thị Diệu | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Download:  Hay suy nghi lai – Van de chu quyen.pdf Quan điểm về … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Các vấn đề toàn cầu, Lịch sử, Luật pháp quốc tế | Thẻ , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?